DOMOV

NAMEN OPERACIJE je motivirati predvsem najbolj ranljive skupine pripadnikov etničnih manjšin (ženske in mlade) na Dolenjskem za izboljšanje lastne vključenosti in zaposljivosti s spodbujanjem njihove aktivacije na področju kreativne industrije.

Vključili ju bomo v usposabljanja, skozi katera bosta ob črpanju iz lastne kulturne dediščine
soustvarili dva sodobna produkta, s katerima bosta lahko samostojno nastopali na trgu delovne sile in z njuno pomočjo povečevali pozitivno prepoznavnost svojih kultur: otroške etno-animacije in etno-linijo oblačil po principu modne predelave rabljenih oblačil v nova.

Oba produkta bosta lahko promovirali s pomočjo kreativnih sporočil, ki bodo nastajali v sklopu usposabljanja za pripravo komunikacijskih produktov. S tem želimo izboljšati tudi percepcijo njihovih kultur v javnosti, kar je ključni dejavnik pri odpravljanju predsodkov, ki so še vedno eden od pomembnih razlogov za njihovo splošno slabše družbeno vključevanje.

Create your website at WordPress.com
Get started
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close